InnovED

INNOVED to grecka firma oferująca usługi edukacyjne i doradcze, koncentrująca się na transferze wiedzy i innowacji w obszarach edukacji, uczenia się przez całe życie i szkolenia się; przedsiębiorczości i aspektów zatrudnienia oraz metod pozaformalnego nauczania i szkolenia z wykorzystaniem nowych technologii.

Misją INNOVED jest promowanie wiedzy, edukacji oraz możliwości kulturowego i ekonomicznego rozwoju zarówno społeczności lokalnych jak i całego społeczeństwa. Aby osiągnąć wyznaczone cele, INNOVED wspiera i promuje ducha innowacji w różnych obszarach takich jak:

Główne obszary naszej działalności dotyczą opracowania specjalistycznych szkoleń, rozwój nowych metodologii nauczania i profesjonalnie przygotowanych programów nauczania wspieranych przez serię dobrze zaimplementowanych procedur pilotażowych i sposobów ewaluacji (jakości).

Członkowie zespołu badawczego wzięli udział w wielu różnych programach finansowanych przez UE (H2020, Interreg, Erasamus+, etc.) i w inicjatywach regionalnych projektów innowacyjnych (ERDF,ESF). Celem organizacji jest rozwój i implementacja szerszego spektrum międzynarodowych inicjatyw edukacyjnych, które będą służyć dobru szeroko rozumianej społeczności.

INNOVED oferuje szeroki wachlarz usług obejmujących zintegrowane szkolenia, najnowocześniejsze metody edukacyjne oraz możliwość prowadzenia badań poprzez realizację projektów unijnych. Szerokie spektrum szkoleń i usług edukacyjnych jest wspierane przez rozwój dobrze zaprojektowanych mechanizmów oceny i ewaluacji.

Strona internetowa: https://www.innoved.gr/