Wyniki projektu

The digital transformation brings clear benefits for employers, workers and jobseekers alike, in terms of new job opportunities, increased productivity, improvements in working conditions and new ways of organising work and improved quality of services and products

IO1 – składa się z 32 infografik wizualnych stworzonych w odniesieniu do cyfrowych, pojawiających się kontekstów w całej Europie w ramach ośmiu sektorów. Te sektory to: doradztwo w zakresie alternatywnych źródeł energii, druk 3D, technologia żywności, robotyka, cyberbezpieczeństwo, projektowanie wirtualnej rzeczywistości, technologie blockchain i rozwój sztucznej inteligencji.

IO2 – 16 wywiadów opartych na wideo, dotyczących nowych możliwości zatrudnienia związanych z ośmioma dziedzinami, które projekt ma na celu zbadać. Wywiadom tym towarzyszą scenariusze lekcji, dzięki którym doradcy zawodowi VET mogą wpływać na wybory zawodowe młodych ludzi. Wywiady wideo można obejrzeć na platformie internetowej ODF i aplikacji mobilnej, a także na kanale YouTube ODF.

IO3 – platforma cyfrowa i aplikacja mobilna prezentująca treści stworzone w IO1 i IO2: infografiki wizualne umożliwiające doradcom zawodowym VET dostęp do kluczowych trendów, wymagań dotyczących umiejętności i profili zawodowych oraz wywiady, którym towarzyszą wspomniane scenariusze lekcji.

Pobierz aplikację mobilną ODF, aby mieć natychmiastowy dostęp do wszystkich materiałów, które przygotowaliśmy podczas naszej dwuletniej pracy jako konsorcjum ODF!