Συμβουλές σταδιοδρομίας υψηλής ποιότητας που παρουσιάζουν τις μελλοντικές ψηφιακές τάσεις εργασίας

Ενίσχυση της κατανόησης σχετικά με τις μελλοντικές ψηφιακές θέσεις εργασίας

Αύξηση του επαγγελματισμού των παρεχόμενων συμβουλών σταδιοδρομίας από συμβούλους σταδιοδρομίας VET σε νέους σε ηλεκτρονική μορφή

Επηρεάζοντας τα εκπαιδευτικά συστήματα για την ανάπτυξη μελλοντικών ταλέντων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργοδοτών και της ψηφιακής οικονομίας

Ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της ικανότητας των συμβούλων σταδιοδρομίας VET για την προώθηση ψηφιακών μελλοντικών θέσεων εργασίας

Σχετικά με εμάς

Καινοτόμες ψηφιακές πρακτικές που συμβάλλουν στην αρχική και συνεχή επαγγελματική εξέλιξη των συμβούλων σταδιοδρομίας VET.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου

IO1 - 32 Εικονικές γραφιστικές απεικονίσεις

Στόχος αυτού του αποτελέσματος είναι να δημιουργήσει 32 οπτικές γραφικές απεικονίσεις σε σχέση με τους ψηφιακούς, αναδυόμενους ρόλους σε όλη την Ευρώπη σε οκτώ τομείς: εξερεύνηση του διαστήματος, παροχή συμβουλών εναλλακτικής ενέργειας, τρισδιάστατη εκτύπωση δημιουργίας οργάνων/μελών σώματος, τεχνολογία τροφίμων, ρομποτική, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, εικονική σχεδιασμός πραγματικότητας και ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης.

IO2 - 16 συνεντεύξεις βίντεο με ειδικούς & 16 σχέδια μαθημάτων

Θα δημιουργηθούν 16 συνεντεύξεις μέσω βίντεο, σε σχέση με τις νέες ευκαιρίες εργασίας που σχετίζονται με τους οκτώ τομείς που θέτει το έργο να εξερευνήσει. Αυτές οι συνεντεύξεις θα συνοδεύονται από σχέδια μαθημάτων που θα δίνουν τη δυνατότητα στους συμβούλους σταδιοδρομίας της ΕΕΚ να επηρεάζουν τις επαγγελματικές επιλογές των νέων.

IO3 - 1 ψηφιακή πλατφόρμα και 1 εφαρμογή

Ο στόχος αυτού του αποτελέσματος είναι να δημιουργήσει μια ψηφιακή πλατφόρμα και εφαρμογή που να παρουσιάζει το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε στο IO1 και το IO2: οι οπτικές γραφικές απεικονίσεις που επιτρέπουν στους συμβούλους επαγγελματικής κατάρτισης να έχουν πρόσβαση σε βασικές τάσεις, απαιτήσεις δεξιοτήτων και προφίλ εργασίας και τις συνεντεύξεις, συνοδευόμενα από συναρπαστικά σχέδια μαθημάτων.

Συνεργάτες του Έργου