Εναρκτήρια συνάντηση του έργου ODF

Κύρια σημεία

Το έργο Our Digital Future [ODF] είναι μια Ευρωπαϊκή δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+, στρατηγικές συμμαχίες για την Ψηφιακή Εκπαίδευση. Χρηματοδοτούμενο από την Εθνική Υπηρεσία της Πολωνίας (συμφωνία αρ. 2020-1-PL01-KA226-VET-095406), το έργο συντονίζεται από τον πολωνικό οργανισμό « Euro-Lider » και απολαμβάνει την πολύτιμη τεχνογνωσία άλλων τεσσάρων ευρωπαϊκών οργανισμών από:

Το έργο ODF θα διαρκέσει δύο χρόνια, έχοντας ξεκινήσει την 1η Απριλίου 2021. Κατά συνέπεια, στις 23 Απριλίου 2021, οι εταίροι του ODF συναντήθηκαν διαδικτυακά για την επίσημη εναρκτήρια συνάντηση του έργου. Ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία για τα μέλη της κοινοπραξίας να γνωριστούν καλύτερα και να καταρτίσουν το σχέδιο δράσης του ODF. Επιπλέον, οι εταίροι απέκτησαν πληροφορίες για τους συγκεκριμένους ρόλους που έχουν ανατεθεί στην κοινοπραξία. Κατανόησαν σαφέστερα πώς η συνεργασία και οι κοινές προσπάθειές τους θα συγκλίνουν προς την επίτευξη των συναρπαστικών αποτελεσμάτων του έργου.

Στόχοι του Έργου

Επιπλέον, ο συντονιστής του έργου αναφέρθηκε στους βασικούς στόχους του έργου, τονίζοντας την ιδιαίτερη σημασία τους. Το έργο ODF στοχεύει να συμβάλει στη δέσμευση του Συνασπισμού Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Εργασίας της ΕΕ, καθώς τα προβλεπόμενα πνευματικά αποτελέσματα ενθαρρύνουν την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των Ευρωπαίων. Ως εκ τούτου, για την υλοποίηση αυτού του γενικού στόχου, το έργο θέτει την επίτευξη τριών Παραδοτέων:

Όλα τα προαναφερθέντα παραδοτέα καλύπτουν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οκτώ αναδυόμενους τομείς που το έργο θέτει να εξερευνήσει και να προωθήσει μεταξύ των Ευρωπαίων γενικά και των συμβούλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ειδικότερα. Αυτοί οι τομείς είναι η παροχή συμβουλών εναλλακτικής ενέργειας, η τρισδιάστατη εκτύπωση δημιουργίας οργάνων/μελών σώματος, η τεχνολογία τροφίμων, η ρομποτική, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ο σχεδιασμός εικονικής πραγματικότητας, αλυσίδα μπλοκ (blockchain) και η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης.

Παρακάτω παρέχουμε μερικές αντιπροσωπευτικές εικόνες από την εναρκτήρια συνάντηση, συμπεριλαμβανομένων δύο διαφανειών παρουσίασης του έργου ODF.