Σχετικά με εμάς

Η κοινοπραξία O.D.F. αποτελείται από μέλη με διαφορετικό υπόβαθρο και μακροχρόνια εμπειρία σε διάφορους τομείς που εξυπηρετούν τις ανάγκες του έργου.
Μείνετε ενημερωμένοι για τις τρέχουσες ψηφιακές τάσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Πέντε εταίροι από Πολωνία, Ισπανία, Ελλάδα , η Πορτογαλία και η Ρουμανία εκπροσωπούν συλλογικά το έργο με έναν ισορροπημένο συνδυασμό δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας και είναι εδώ για να σας υποστηρίξουν!

EUROLIDER
InnovED
NOVA
Fyg
ASSIST

Οι Στόχοι μας

NUE

Λόγω της πανδημίας COVID-19, οι οργανισμοί σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Αν και αυτό δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης, είναι πιθανό να αυξήσει τα κενά δεξιοτήτων και να δημιουργήσει περαιτέρω ανισότητες.

Ενώ τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας των νέων κατά 14% σε ολόκληρη την Ευρώπη (Statista, 2020) εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση, οι επιχειρήσεις όλων των τύπων και μεγεθών αγωνίζονται να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα ρόλων τεχνολογίας που είναι κρίσιμοι για τη μελλοντική ανάπτυξη.

Rectangle

Ο Συνασπισμός Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Απασχόλησης της ΕΕ επιβεβαιώνει ότι το 37% των εργαζομένων στην ΕΕ δεν έχουν επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες και υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το χάσμα στις ψηφιακές δεξιότητες διευρύνεται. Μέχρι το 2022, θα μπορούσαν να υπάρχουν σχεδόν 500.000 ακάλυπτες θέσεις εργασίας ψηφιακής τεχνολογίας στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, οι νέοι περιγράφονται ως «ψηφιακά ιθαγενείς» με μια σχεδόν ενστικτώδη ικανότητα για ψηφιακή κυριαρχία. Δυστυχώς, οι νέοι πιστεύουν ότι δεν είναι καλά εξοπλισμένοι για να πλοηγηθούν στη νέα οικονομία και να κατανοήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τις μελλοντικές ψηφιακές θέσεις εργασίας.

Έχει παρατηρηθεί σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ των επαγγελματικών φιλοδοξιών των νέων και της πραγματικότητας της αγοράς εργασίας. Αυτό οφείλεται κυρίως στην παραπληροφόρηση και στην έλλειψη υψηλής ποιότητας συμβουλών σταδιοδρομίας, οι οποίες πρέπει να αυξηθούν με την προβολή ζωτικής σημασίας πληροφοριών για μελλοντικούς ρόλους.

Το World Economic Forum Reports 2018 σχετικά με Future of Jobs τονίζει τη σημασία των συμβούλων σταδιοδρομίας VET για την προετοιμασία των νέων να γίνουν οι νέοι ευέλικτοι μαθητές στο μελλοντικό εργατικό δυναμικό, παρέχοντας υψηλής ποιότητας συμβουλές σταδιοδρομίας που είναι απαραίτητες για την προσωπική και οικονομική ευημερία.

Τέλος, υπό το πρίσμα του COVID-19, η παροχή συμβουλευτικής σταδιοδρομίας γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη και υπάρχει ανάγκη για μια ψηφιακή πλατφόρμα που μπορεί να βοηθήσει τους συμβούλους σταδιοδρομίας ΕΕΚ να παρέχουν μια παροχή επαγγελματικής σταδιοδρομίας υψηλής ποιότητας που θα περιλαμβάνει τις επερχόμενες ψηφιακές τάσεις εργασίας. Η εφαρμογή Ιστού και η εφαρμογή για φορητές συσκευές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου ODF συνάδουν με τη δέσμευση και τις πρωτοβουλίες του Συνασπισμού Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Εργασίας της ΕΕ για ανάληψη δράσης για την προώθηση της απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ των Ευρωπαίων με ιδιαίτερη έμφαση στις συμβουλές σταδιοδρομίας και στον προσανατολισμό.

Οι Στόχοι μας

Συμβολή στην αρχική και συνεχή επαγγελματική εξέλιξη των συμβούλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Υποστήριξη της υιοθέτησης ψηφιακών πρακτικών για τη διδασκαλία παρέχοντας σε συμβούλους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης VET ένα σύνολο πόρων σε μια ψηφιακή πλατφόρμα και μια εφαρμογή

Δημιουργία ευκαιρίας για συμβούλους σταδιοδρομίας VET να ανταλλάσσουν καινοτόμες πρακτικές και να μοιράζονται ψηφιακά εργαλεία

Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης μεταξύ άλλων ενδιαφερομένων μερών και υπευθύνων λήψης αποφάσεων VET σχετικά με τις μελλοντικές αναδυόμενες θέσεις εργασίας και τη σημασία των σχετικών συμβουλών σταδιοδρομίας

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Συμβολή στην αρχική και συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των συμβούλων σταδιοδρομίας ΕΕΚ παρέχοντάς τους προσβάσιμες πληροφορίες για την ενίσχυση της κατανόησής τους για τις μελλοντικές ψηφιακές τάσεις εργασίας στην αγορά εργασίας σε 8 καινοτόμους τομείς.
Υποστήριξη της υιοθέτησης ψηφιακών πρακτικών για τη διδασκαλία παρέχοντας σε συμβούλους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης VET ένα σύνολο πόρων σε μια ψηφιακή πλατφόρμα και μια εφαρμογή για την παροχή ομαδικών και ατομικών συνεδριών σταδιοδρομίας στο Διαδίκτυο με τις μελλοντικές τάσεις της ψηφιακής εργασίας.
Δημιουργία ευκαιριών για συμβούλους σταδιοδρομίας VET για ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών μεταξύ τους και κοινή χρήση ψηφιακών εργαλείων.
Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών της VET και των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σχετικά με τις μελλοντικές αναδυόμενες θέσεις εργασίας και τη σημασία των σχετικών συμβουλών σταδιοδρομίας.