Spotkanie inauguracyjne projektu ODF

Najważniejsze informacje

Projekt Our Digital Future [ODF] (ang. Nasza Cyfrowa Przyszłość) jest europejską inicjatywą stworzoną w oparciu o ERASMUS+ Akcję 2 partnerstwa strategicznego na rzecz edukacji cyfrowej. Projekt finansuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z Polski (umowa nr. 2020-1-PL01-KA226-VET-095406), zaś za koordynację projektu odpowiada polska organizacja “Euro-Lider”. Ponadto nieoceniony wkład w projekt ODF mają cztery inne organizacje z czterech europejskich państw:

Projekt ODF będzie trwał dwa lata od rozpoczęcia działalności 1. kwietnia 2021r. 23 kwietnia 2021 wszyscy partnerzy projektu ODF wzięli udział w oficjalnym spotkaniu inauguracyjnym. Była to doskonała okazja do nawiązania znajomości oraz ustanowienia planu działania. Ponadto partnerzy szczegółowo zapoznali się z konkretnymi rolami przypisanymi im w ramach konsorcjum. Rozeznali, jak ich wspólne wysiłki pozwolą im osiągnąć konkretne cele projektu.

Cele projektu

Podczas spotkania koordynator projektu poruszył kwestię głównych celów przedsięwzięcia, podkreślając przy tym znaczenie każdego z nich. Projekt ODF ma stanowić wkład w misję Unijnej Koalicji na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia, jako że rezultaty pracy intelektualnej tworzone w ramach projektu mają wspierać upowszechnianie umiejętności cyfrowych wśród Europejczyków. Aby zrealizować to ogólne założenie, w ramach projektu powstaną trzy rezultaty pracy intelektualnej:

Wszystkie wyżej wymienione rezultaty pracy intelektualnej dotyczą ośmiu kształtujących się sektorów gospodarki, które projekt ma badać i promować wśród Europejczyków oraz, w szczególny sposób, wśród doradców zawodowych VET (ang. system zarządzania kształceniem zawodowym). Wspomniane sektory to doradztwo alternatywnych źródeł energii, druk 3D, technologia żywności, robotyka, cyberbezpieczeństwo, projektowanie wirtualnej rzeczywistości, Blockchain (łańcuch bloków) oraz rozwój sztucznej inteligencji.

Poniżej zamieszczono zdjęcia ze spotkania inauguracyjnego, w tym także dwa slajdy z prezentacji dotyczącej projektu ODF.