Primul newsletter al proiectului ODF

Proiectul Our Digital Future

Proiectul Our Digital Future este finanțat de către programul ERASMUS+ KA226 al Uniunii Europene, având numărul de proiect: 2020-1-PL01-KA226-VET-095406.

Proiectul ODF contribuie la onorarea angajamentul Coaliției pentru competențe și locuri de muncă în sectorul digital, rezultatele intelectuale care vor fi create în cadrul proiectului fiind proiectate să promoveze acumularea de competențe digitale în rândul europenilor. Proiectul își propune să mărească gradul de conștientizare cu privire la locurile de muncă digitale din viitor. Mai mult, proiectul își propune să stârnească interesul consilierilor în carieră și orientare vocațională să promoveze acest tip de locuri de muncă, în vederea soluționării lipsei de competențe digitale. De asemenea, ODF își propune să influențeze sistemul educațional în direcția dezvoltării de talente viitoare care să se muleze pe nevoile angajatorilor și economiei digitale emergente.

Partenerii din echipa de implementare a proiectului ODF sunt coordonatorul STOWARZYSZENIE “EURO LIDER” din Polonia, INSTALOFI LEVANTE SL (FYG Consultores) din Spania, The Center for Education and Innovation (InnovED) din Grecia, UNIDEMI – NOVA University of Lisbon din Portugalia și ASSIST Software din Romania.

Rezultate Intelectuale

Proiectul va dezvolta cele trei Rezultate Intelectuale principale enumerate mai jos:

Obiectivele ODF

Grupuri țintă

Principalele grupuri țintă ale proiectului ODF sunt: