Profesjonalne doradztwo zawodowe, uwzględniające przyszłościowe zawody cyfrowe

Zwiększanie świadomości na temat przyszłościowych zawodów cyfrowych.

Ponoszenie jakości doradztwa zawodowego zapewnianego online przez doradców zawodowych VET.

Wpływanie na systemy edukacji w taki sposób, aby rozwijały talenty młodych ludzi i odpowiadały wymaganiom pracodawców oraz kształtującej się cyfrowej ekonomii.

Zwiększenie możliwości promowania przyszłościowych zawodów cyfrowych przez doradców zawodowych VET

O nas

Innowacyjne narzędzia cyfrowe przyczyniające się do ciągłego rozwoju doradców zawodowych VET.

Więcej

Aktualności

Wyniki projektu

IO1 - 32. infografiki

Ten rezultat pracy intelektualnej ma na celu stworzenie 32. infografik dotyczących cyfrowych ról pojawiających się w ośmiu sektorach europejskiej gospodarki: eksploracji kosmosu, doradztwie alternatywnych źródeł energii, druku 3D organów i części ciała, technologii żywności, robotyce, cyberbezpieczeństwie, projektowaniu wirtualnej rzeczywistości oraz rozwoju sztucznej inteligencji.

IO2 - 16 wywiadów wideo z ekspertami oraz 16 scenariuszy zajęć

16 pouczających wywiadów wideo przedstawiających nowe możliwości zatrudnienia w badanych ośmiu sektorach. Do wywiadów będą dołączone scenariusze zajęć mające zainspirować doradców zawodowych VET (ang. system zarządzania kształceniem zawodowym) do wywierania wymiernego wpływu na zawodowe wybory młodych ludzi.

IO3 – 1. platforma cyfrowa i 1. aplikacja

Celem rezultatu pracy intelektualnej jest stworzenie wirtualnej platformy i aplikacji mobilnej prezentującej zawartość stworzoną w ramach IO1 oraz IO2. Infografiki pozwolą doradcom VET uzyskać informacje na temat kluczowych trendów, wymaganych umiejętności, profilów zawodów oraz wywiadów towarzyszących wspomnianym scenariuszom zajęć.

Partnerzy projektu